Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sweden (SWE)

Flag SWE
SốGiảiCập nhật
1Rilton Cup 2017/2018 24 phút
2Stockholm Chess Challenge 2018 25 phút
3Rilton 1800 2017/2018 34 phút
4MAS KM 2017 46 phút
5Upsala ASS KM 2017 grupp A 8 giờ 44 phút
6Upsala ASS KM 2017 grupp B 8 giờ 47 phút
7Alliansmästerskapet_2017_hösten 17 giờ 34 phút
8Sallskapets Hostturn 2017, grp B 20 giờ 23 phút
9Sallskapets Hostturn 2017, grp C 20 giờ 41 phút
10Sällskapets Höstblixt 5 min 20 giờ 43 phút
11Rilton Elo 2017/2018 22 giờ 7 phút
12Autum Chess Tournament 2017 22 giờ 55 phút
13Sallskapets Hostturn 2017, grp A 1 ngày
14SK Rockaden Umeås KM 2017 1 ngày 19 giờ
15Minior-lag-DM Stockholm 2017 3 ngày
16Wasa SK Klubbmästerskap 3 ngày 2 giờ
17Västgöta Cupen 4 ngày 1 giờ
18Karlskrona Open 2018 4 ngày 19 giờ
19Sundsvall Schacksällskaps KM-långpartier 2017 5 ngày 19 giờ
20SS Manhems KM 2017 - Lilla Onsdagsgruppen 5 ngày 19 giờ
21SS Manhems KM 2017 - Lilla Tisdagsgruppen 5 ngày 19 giờ
22SS Manhems KM 2017 - Oppna Onsdagsgruppen 5 ngày 19 giờ
23SS Manhems KM 2017 - Oppna Tisdagsgruppen 5 ngày 19 giờ
24SS Manhems KM 2017 - Kandidatgruppen 5 ngày 19 giờ
25SS Manhems KM 2017 KM-gruppen 5 ngày 19 giờ
26Täby SK Öppna KM 2017 6 ngày 8 giờ
27Rödeby Höstschack 2017 6 ngày 18 giờ
28Fagervik KM 2017 6 ngày 19 giờ
29Schackklubben Rockadens KM hösten 2017, M2+M3 6 ngày 19 giờ
30SK Rockadens Öppna Onsdagskamp Hösten 2017 6 ngày 19 giờ
31Majornas SS Öppna KM 2017 7 ngày 1 giờ
32Sallskapets Hostturn 2017, grp E 7 ngày 4 giờ
33Sallskapets Hostturn 2017, grp D 7 ngày 6 giờ
34Majornas öppna snabbschack 4 7 ngày 7 giờ
35Schack 64 KM 2018 7 ngày 17 giờ
36Ostersunds SS KM 2017 7 ngày 20 giờ
37Jamtcupen 10 ngày 10 giờ
38Jamtland/Harjedalen DM 2018 10 ngày 10 giờ
39SS Manhems KM 2017 - Lordagsgruppen 10 ngày 20 giờ
40Skinkblixten 2017 handicap 14 ngày 19 giờ
41Östersunds SS novemberblixt 2017 14 ngày 21 giờ
42Norrbottens Öppna DM 2017 17 ngày
43Junior-DM 2017 Göteborg 17 ngày 21 giờ
44Solrosens SK:s KM 2017 17 ngày 21 giờ
45KM i Horndal 2017/18 20 ngày 10 giờ
46Majornas öppna snabbschack 3 21 ngày 19 giờ
47Stockholms Schacksällskaps FRC 171031 21 ngày 20 giờ
48Stockholmsmästerskapet i Snabbschack 2017 23 ngày 19 giờ
49Trojanska Hästens Junior Grand Prix II - Klass D 25 ngày 1 giờ
50Trojanska Hästens Junior Grand Prix II - Klass AB 25 ngày 1 giờ
Advertisement