Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Syria (SYR)

Flag SYR
SốGiảiCập nhật
1بطولة محافظة طرطوس عام / 2017 211 ngày 22 giờ
2Syrian Championship for Men 2016-Final 501 ngày 20 giờ
3/ بطولة الأولمبياد السوري الثاني للشطرنج الخاطف 2015/بنات 753 ngày 21 giờ
4بطولة الأولمبياد السوري الثاني للشطرنج الخاطف 2015/ذكور 753 ngày 21 giờ
5الأولمبياد السوري الثاني للاناث شطرنج الكلاسيكي- دمشق 2015 754 ngày
6الأولمبياد الثاني للناشئين للشطرنج الكلاسيكي 2015 754 ngày
7الأولمبيد السوري الثاني للناشئين للشطرنج السريع2015 756 ngày 6 giờ
8Syrian Arab Repuplic Champioship 2015 869 ngày 16 giờ
9women syrian chess 2015 876 ngày 12 giờ
10Damascus 2015 open 928 ngày 17 giờ
11Syria Boys U14 1195 ngày 16 giờ
12Syria Boys U12 1195 ngày 17 giờ
13Syria Boys U10 1195 ngày 17 giờ
14Syria Boys U8 1195 ngày 17 giờ
15Syria Boys U6 1195 ngày 17 giờ
16Final Syria 2014 1215 ngày 18 giờ
17Damascus 2014 1216 ngày 19 giờ
18Syria Initiative 2014 1231 ngày 2 giờ
19Damascus Individual 2014 1247 ngày 6 giờ
20Syrian Chess Championship for Amateurs 2014 1352 ngày 19 giờ
21Syrian Chess Championship for Seniors 1353 ngày 8 giờ
22Syrian Individual Championship - Final2012 1953 ngày 19 giờ
23Syrian Individual Championship-Initiative 2012 1989 ngày 16 giờ
24Damascus Individual Championship-Initiative 2012 2022 ngày 22 giờ
25Syria Clubs 2011 2099 ngày 2 giờ
26Syrian Individual Championship for Women - Final 2011 2217 ngày
27Syrian Individual Championship -Final 2011 2292 ngày 2 giờ
28Syrian Individual Championship-Semi Final 2351 ngày 7 giờ
29Syrian Individual Championship-First Initiative 2011 2375 ngày 16 giờ
30Syria Clubs 2010 2395 ngày
31 Individual syrian chess schools for girls (2) 2397 ngày
32Damascus Individual Championship - Final2011 2414 ngày 14 giờ
33damascus individual championship-initiative 2432 ngày 3 giờ
34Syrian final for men 2688 ngày 18 giờ
35Syrian Clubs 2009 2777 ngày 2 giờ
36 Arab World Chess Championship U8 boys / 2009 2991 ngày 15 giờ
37Arab World Champioship U8 GIRLS/2009 2991 ngày 15 giờ
38Arab World Chess Champioship U10 boys /2009 2991 ngày 15 giờ
39Arab World Chess Championship U10 Girls /2009 2991 ngày 15 giờ
40Arab World Championship U12 boys/2009 2991 ngày 15 giờ
41Arab World Championship U12 girls/2009 2991 ngày 15 giờ
42Arab World Championship U14 Girle/ 2009 2991 ngày 15 giờ
43Arab World Championship U 14 Boys / 2009 2992 ngày 2 giờ
44Syria chess men 3043 ngày 19 giờ
45Syrian chess for Women 3244 ngày 20 giờ
46Daraa Championship for teams 3333 ngày 18 giờ
47Aleppo 3777 ngày 21 giờ
Advertisement