Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Syria (SYR)

Flag SYR
SốGiảiCập nhật
1بطولة محافظة طرطوس عام / 2017 272 ngày 3 giờ
2Syrian Championship for Men 2016-Final 562 ngày 2 giờ
3/ بطولة الأولمبياد السوري الثاني للشطرنج الخاطف 2015/بنات 814 ngày 3 giờ
4بطولة الأولمبياد السوري الثاني للشطرنج الخاطف 2015/ذكور 814 ngày 3 giờ
5الأولمبياد السوري الثاني للاناث شطرنج الكلاسيكي- دمشق 2015 814 ngày 6 giờ
6الأولمبياد الثاني للناشئين للشطرنج الكلاسيكي 2015 814 ngày 6 giờ
7الأولمبيد السوري الثاني للناشئين للشطرنج السريع2015 816 ngày 11 giờ
8Syrian Arab Repuplic Champioship 2015 929 ngày 22 giờ
9women syrian chess 2015 936 ngày 18 giờ
10Damascus 2015 open 988 ngày 23 giờ
11Syria Boys U14 1255 ngày 22 giờ
12Syria Boys U12 1255 ngày 22 giờ
13Syria Boys U10 1255 ngày 22 giờ
14Syria Boys U8 1255 ngày 22 giờ
15Syria Boys U6 1255 ngày 22 giờ
16Final Syria 2014 1276 ngày
17Damascus 2014 1277 ngày 1 giờ
18Syria Initiative 2014 1291 ngày 8 giờ
19Damascus Individual 2014 1307 ngày 12 giờ
20Syrian Chess Championship for Amateurs 2014 1413 ngày 1 giờ
21Syrian Chess Championship for Seniors 1413 ngày 13 giờ
22Syrian Individual Championship - Final2012 2014 ngày
23Syrian Individual Championship-Initiative 2012 2049 ngày 22 giờ
24Damascus Individual Championship-Initiative 2012 2083 ngày 3 giờ
25Syria Clubs 2011 2159 ngày 8 giờ
26Syrian Individual Championship for Women - Final 2011 2277 ngày 5 giờ
27Syrian Individual Championship -Final 2011 2352 ngày 8 giờ
28Syrian Individual Championship-Semi Final 2411 ngày 12 giờ
29Syrian Individual Championship-First Initiative 2011 2435 ngày 22 giờ
30Syria Clubs 2010 2455 ngày 5 giờ
31 Individual syrian chess schools for girls (2) 2457 ngày 6 giờ
32Damascus Individual Championship - Final2011 2474 ngày 20 giờ
33damascus individual championship-initiative 2492 ngày 8 giờ
34Syrian final for men 2749 ngày
35Syrian Clubs 2009 2837 ngày 7 giờ
36 Arab World Chess Championship U8 boys / 2009 3051 ngày 21 giờ
37Arab World Champioship U8 GIRLS/2009 3051 ngày 21 giờ
38Arab World Chess Champioship U10 boys /2009 3051 ngày 21 giờ
39Arab World Chess Championship U10 Girls /2009 3051 ngày 21 giờ
40Arab World Championship U12 boys/2009 3051 ngày 21 giờ
41Arab World Championship U12 girls/2009 3051 ngày 21 giờ
42Arab World Championship U14 Girle/ 2009 3051 ngày 21 giờ
43Arab World Championship U 14 Boys / 2009 3052 ngày 8 giờ
44Syria chess men 3104 ngày 1 giờ
45Syrian chess for Women 3305 ngày 2 giờ
46Daraa Championship for teams 3394 ngày
47Aleppo 3838 ngày 3 giờ
Advertisement