Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Syria (SYR)

Flag SYR
SốGiảiCập nhật
1بطولة محافظة طرطوس عام / 2017 336 ngày 10 giờ
2Syrian Championship for Men 2016-Final 626 ngày 8 giờ
3/ بطولة الأولمبياد السوري الثاني للشطرنج الخاطف 2015/بنات 878 ngày 9 giờ
4بطولة الأولمبياد السوري الثاني للشطرنج الخاطف 2015/ذكور 878 ngày 9 giờ
5الأولمبياد السوري الثاني للاناث شطرنج الكلاسيكي- دمشق 2015 878 ngày 12 giờ
6الأولمبياد الثاني للناشئين للشطرنج الكلاسيكي 2015 878 ngày 12 giờ
7الأولمبيد السوري الثاني للناشئين للشطرنج السريع2015 880 ngày 18 giờ
8Syrian Arab Repuplic Champioship 2015 994 ngày 4 giờ
9women syrian chess 2015 1001 ngày
10Damascus 2015 open 1053 ngày 5 giờ
11Syria Boys U14 1320 ngày 4 giờ
12Syria Boys U12 1320 ngày 4 giờ
13Syria Boys U10 1320 ngày 4 giờ
14Syria Boys U8 1320 ngày 4 giờ
15Syria Boys U6 1320 ngày 4 giờ
16Final Syria 2014 1340 ngày 6 giờ
17Damascus 2014 1341 ngày 7 giờ
18Syria Initiative 2014 1355 ngày 14 giờ
19Damascus Individual 2014 1371 ngày 18 giờ
20Syrian Chess Championship for Amateurs 2014 1477 ngày 7 giờ
21Syrian Chess Championship for Seniors 1477 ngày 20 giờ
22Syrian Individual Championship - Final2012 2078 ngày 7 giờ
23Syrian Individual Championship-Initiative 2012 2114 ngày 4 giờ
24Damascus Individual Championship-Initiative 2012 2147 ngày 10 giờ
25Syria Clubs 2011 2223 ngày 14 giờ
26Syrian Individual Championship for Women - Final 2011 2341 ngày 12 giờ
27Syrian Individual Championship -Final 2011 2416 ngày 14 giờ
28Syrian Individual Championship-Semi Final 2475 ngày 19 giờ
29Syrian Individual Championship-First Initiative 2011 2500 ngày 4 giờ
30Syria Clubs 2010 2519 ngày 12 giờ
31 Individual syrian chess schools for girls (2) 2521 ngày 12 giờ
32Damascus Individual Championship - Final2011 2539 ngày 2 giờ
33damascus individual championship-initiative 2556 ngày 15 giờ
34Syrian final for men 2813 ngày 6 giờ
35Syrian Clubs 2009 2901 ngày 14 giờ
36 Arab World Chess Championship U8 boys / 2009 3116 ngày 3 giờ
37Arab World Champioship U8 GIRLS/2009 3116 ngày 3 giờ
38Arab World Chess Champioship U10 boys /2009 3116 ngày 3 giờ
39Arab World Chess Championship U10 Girls /2009 3116 ngày 3 giờ
40Arab World Championship U12 boys/2009 3116 ngày 3 giờ
41Arab World Championship U12 girls/2009 3116 ngày 3 giờ
42Arab World Championship U14 Girle/ 2009 3116 ngày 3 giờ
43Arab World Championship U 14 Boys / 2009 3116 ngày 14 giờ
44Syria chess men 3168 ngày 7 giờ
45Syrian chess for Women 3369 ngày 8 giờ
46Daraa Championship for teams 3458 ngày 6 giờ
47Aleppo 3902 ngày 9 giờ