Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Thailand (THA)

Flag THA
SốGiảiCập nhật
1Thailand Team Chess Championship 2017 20 ngày 19 giờ
2หมากรุกสากล พิธีเปิดสถาบันตักกะศิลาดินแดง 30 ngày 18 giờ
3Test 33 ngày 12 giờ
4Asian Amateur Chess Championship 2017 - Open 55 ngày 19 giờ
5Asian Amateur Chess Championship 2017 - Women 55 ngày 23 giờ
6TCA Blitz Asean Chess Festival 2017 65 ngày 1 giờ
7TCA Blitz Thai Chess Lady Festival 2017 65 ngày 18 giờ
8TCA Blitz Thai Chess Festival 2017 65 ngày 18 giờ
9TCA Blitz Asean Chess Lady Festival 2017 65 ngày 20 giờ
10TCA Blitz Chess Youth Festival 2017 65 ngày 22 giờ
11TCA Rapid Chess Festival 2017 66 ngày 18 giờ
12XYChess League Chiang Mai - Division 1 86 ngày 2 giờ
13XYChess League Chiang Mai - Division 2 86 ngày 16 giờ
143rd EIS Chess Tournament 97 ngày 17 giờ
1510th IWICA Youth Championship (U06 GIRLS) 107 ngày 16 giờ
1610th IWICA Youth Championship (U06) 107 ngày 16 giờ
1710th IWICA Youth Championship (U07) 107 ngày 16 giờ
1810th IWICA Youth Championship (U08) 107 ngày 16 giờ
1910th IWICA Youth Championship (U09) 107 ngày 16 giờ
2010th IWICA Youth Championship (U11) 107 ngày 16 giờ
2110th IWICA Youth Championship (U13) 107 ngày 16 giờ
22IWICA OPEN Rapid Chess Tournament 107 ngày 16 giờ
23Thailand Rapid Chess Championship - Under 16 149 ngày 20 giờ
24Thailand Rapid Chess Championship - Open 149 ngày 20 giờ
25Thailand Rapid Chess Championship - Girls 18 149 ngày 20 giờ
26Thailand Rapid Chess Championship - Under 18 149 ngày 20 giờ
27Thailand Rapid Chess Championship - Under 14 149 ngày 20 giờ
28Thailand Rapid Chess Championship - Girls 16 149 ngày 20 giờ
29Thailand Rapid Chess Championship - Under 12 149 ngày 20 giờ
30Thailand Rapid Chess Championship - Girls 14 149 ngày 20 giờ
31Thailand Rapid Chess Championship - Under 10 149 ngày 20 giờ
32Thailand Rapid Chess Championship - Girls 10 149 ngày 20 giờ
33Thailand Rapid Chess Championship - Girls 12 149 ngày 20 giờ
34Thailand Rapid Chess Championship - Girls 8 149 ngày 21 giờ
35Thailand Rapid Chess Championship - Under 8 149 ngày 21 giờ
36101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Open 163 ngày 16 giờ
37101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 12 163 ngày 18 giờ
38101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 16 163 ngày 19 giờ
39101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 6 163 ngày 19 giờ
40101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 8 163 ngày 19 giờ
41101 2nd Midyear Rapid Chess Championship Tournament 2017 Under 10 163 ngày 20 giờ
42Thailand National Chess Championship 2017 - Open 196 ngày 16 giờ
43Thailand National Chess Championship 2017 - Women 196 ngày 16 giờ
44Thailand Expat Challenge 2017 196 ngày 18 giờ
45tcachessshop july 206 ngày 18 giờ
46Naresuan Hamburg 2017 (OPEN) หมากรุกไทยจัดระดับครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 212 ngày 18 giờ
47Phitsanulok International Chess Open 2017 219 ngày 22 giờ
48Lower Norther Thailand Junior Chess Championship 2017 Open U16-18 219 ngày 22 giờ
49Lower Northern Thailand Junior Chess Championship 2017 Open U13-15 219 ngày 22 giờ
50Lower Northern Thailand Junior Chess Championship 2017 Open U 11 219 ngày 22 giờ