Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Chinese Taipei (TPE)

Flag TPE
SốGiảiCập nhật
12017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-高階組 2017 Taipei City Grading and Club Rating Autumn Tournament-Elite Section 47 ngày 16 giờ
22017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-進階組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Autumn Tournament - Advanced Section 49 ngày 12 giờ
32017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-發展組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Autumn Tournament - Development Section 49 ngày 13 giờ
411th Asian Dragons International Tournament 2017 Open 87 ngày 12 giờ
511th Asian Dragons International Tournament 2017 U16 87 ngày 15 giờ
62017 Taipei Chess Open - U8 臺北市西洋棋公開賽 U8 105 ngày 11 giờ
72017 Taipei Chess Open U10 105 ngày 11 giờ
82017 Taipei Chess Open U12 105 ngày 11 giờ
92017 Taipei Chess Open - Open C 105 ngày 11 giờ
102017 Taipei Chess Open A-B Sections 105 ngày 11 giờ
112017 臺北市西洋棋等級賽夏季賽-進階組 143 ngày 12 giờ
122017 臺北市西洋棋等級賽夏季賽-高階組 143 ngày 12 giờ
132017 臺北市西洋棋等級賽-發展組 143 ngày 12 giờ
142017 Taipei Chess Grading Tournament 發展組 Development Section 237 ngày 14 giờ
152017 Taipei Chess Grading Tournament 進階組 237 ngày 14 giờ
162017 Taipei Chess Grading Tournament 高階組 237 ngày 14 giờ
172017 臺北市西洋棋積分賽 284 ngày 17 giờ
1810th Asian Dragons International Tournament 2016-U16 464 ngày 10 giờ
1910th Asian Dragons International Tournament 2016- Open 464 ngày 10 giờ
20Sinfin fiqurları - 18 yanvar 2016-cı il 671 ngày 8 giờ
21The 9th Asian Dragons International Tournament 2015-U16 856 ngày 9 giờ
22The 9th Asian Dragons International Tournament 2015-Open 856 ngày 9 giờ
2310th Asian Schools Chess Championship 2014 U13 Open 1178 ngày 13 giờ
2410th Asian Schools Chess Championship 2014 U15U17 Girls 1178 ngày 13 giờ
2510th Asian Schools Chess Championship 2014 U17 Open 1178 ngày 14 giờ
2610th Asian Schools Chess Championship 2014 U15 Open 1178 ngày 14 giờ
2710th Asian Schools Chess Championship 2014 U13 Girls 1178 ngày 14 giờ
2810th Asian Schools Chess Championship 2014 U11 Open 1178 ngày 14 giờ
2910th Asian Schools Chess Championship 2014 U11 Girls 1178 ngày 14 giờ
3010th Asian Schools Chess Championship 2014 U9 Open 1178 ngày 14 giờ
3110th Asian Schools Chess Championship 2014 U9 Girls 1178 ngày 14 giờ
3210th Asian Schools Chess Championship 2014 U7 Open 1178 ngày 14 giờ
3310th Asian Schools Chess Championship 2014 U5U7 Girls 1178 ngày 14 giờ
3410th Asian Schools Chess Championship 2014 U5 Open 1178 ngày 14 giờ
3510th Asian Schools Chess Championship 2014 U5 Girls 1185 ngày 4 giờ
3610th Asian Schools Chess Championship 2014 U17 Girls 1187 ngày 18 giờ
37The 8th Asian Dragons International Chess Tournament 2014-U16 1220 ngày 10 giờ
38The 8th Asian Dragons International Chess Tournament 2014-Open 1220 ngày 10 giờ
392013 Asian Dragons International Tournament- Open 1567 ngày 10 giờ
402013 Asian Dragons International Tournament-U16 1567 ngày 10 giờ
412012 Asian Dragons U-16 Tournament 1917 ngày 8 giờ
422012 Asian Dragons Open Tournament 1917 ngày 8 giờ
432011 Asian Dragons U-16 2291 ngày 10 giờ
442011 Asian Dragons Open Tournament 2291 ngày 10 giờ
454th Asian Dragons Invitational Tournament- U16 2641 ngày 14 giờ
464th Asian Dragons Invitational Tournament-Open 2641 ngày 15 giờ
47文化大學夏令營2010 2675 ngày 17 giờ
483rd Asian Dragons Invitational Tournament 2009 - U-16 3025 ngày 15 giờ
493rd Asian Dragons Invitational Tournament 2009 - Open 3025 ngày 16 giờ
50Asian Dragons Invitational Tournament 2008 - Open 3377 ngày 6 giờ
Advertisement