Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Chinese Taipei (TPE)

Flag TPE
SốGiảiCập nhật
111th Asian Dragons International Tournament 2017 Open 26 ngày 16 giờ
211th Asian Dragons International Tournament 2017 U16 26 ngày 19 giờ
32017 Taipei Chess Open - U8 臺北市西洋棋公開賽 U8 44 ngày 15 giờ
42017 Taipei Chess Open U10 44 ngày 15 giờ
52017 Taipei Chess Open U12 44 ngày 15 giờ
62017 Taipei Chess Open - Open C 44 ngày 15 giờ
72017 Taipei Chess Open A-B Sections 44 ngày 15 giờ
82017 臺北市西洋棋等級賽夏季賽-進階組 82 ngày 16 giờ
92017 臺北市西洋棋等級賽夏季賽-高階組 82 ngày 16 giờ
102017 臺北市西洋棋等級賽-發展組 82 ngày 16 giờ
112017 Taipei Chess Grading Tournament 發展組 Development Section 176 ngày 18 giờ
122017 Taipei Chess Grading Tournament 進階組 176 ngày 18 giờ
132017 Taipei Chess Grading Tournament 高階組 176 ngày 18 giờ
142017 臺北市西洋棋積分賽 223 ngày 21 giờ
1510th Asian Dragons International Tournament 2016-U16 403 ngày 14 giờ
1610th Asian Dragons International Tournament 2016- Open 403 ngày 14 giờ
17Sinfin fiqurları - 18 yanvar 2016-cı il 610 ngày 12 giờ
18The 9th Asian Dragons International Tournament 2015-U16 795 ngày 12 giờ
19The 9th Asian Dragons International Tournament 2015-Open 795 ngày 12 giờ
2010th Asian Schools Chess Championship 2014 U13 Open 1117 ngày 17 giờ
2110th Asian Schools Chess Championship 2014 U15U17 Girls 1117 ngày 17 giờ
2210th Asian Schools Chess Championship 2014 U17 Open 1117 ngày 18 giờ
2310th Asian Schools Chess Championship 2014 U15 Open 1117 ngày 18 giờ
2410th Asian Schools Chess Championship 2014 U13 Girls 1117 ngày 18 giờ
2510th Asian Schools Chess Championship 2014 U11 Open 1117 ngày 18 giờ
2610th Asian Schools Chess Championship 2014 U11 Girls 1117 ngày 18 giờ
2710th Asian Schools Chess Championship 2014 U9 Open 1117 ngày 18 giờ
2810th Asian Schools Chess Championship 2014 U9 Girls 1117 ngày 18 giờ
2910th Asian Schools Chess Championship 2014 U7 Open 1117 ngày 18 giờ
3010th Asian Schools Chess Championship 2014 U5U7 Girls 1117 ngày 18 giờ
3110th Asian Schools Chess Championship 2014 U5 Open 1117 ngày 18 giờ
3210th Asian Schools Chess Championship 2014 U5 Girls 1124 ngày 8 giờ
3310th Asian Schools Chess Championship 2014 U17 Girls 1126 ngày 22 giờ
34The 8th Asian Dragons International Chess Tournament 2014-U16 1159 ngày 14 giờ
35The 8th Asian Dragons International Chess Tournament 2014-Open 1159 ngày 14 giờ
362013 Asian Dragons International Tournament- Open 1506 ngày 14 giờ
372013 Asian Dragons International Tournament-U16 1506 ngày 14 giờ
382012 Asian Dragons U-16 Tournament 1856 ngày 12 giờ
392012 Asian Dragons Open Tournament 1856 ngày 12 giờ
402011 Asian Dragons U-16 2230 ngày 13 giờ
412011 Asian Dragons Open Tournament 2230 ngày 14 giờ
424th Asian Dragons Invitational Tournament- U16 2580 ngày 18 giờ
434th Asian Dragons Invitational Tournament-Open 2580 ngày 19 giờ
44文化大學夏令營2010 2614 ngày 21 giờ
453rd Asian Dragons Invitational Tournament 2009 - U-16 2964 ngày 19 giờ
463rd Asian Dragons Invitational Tournament 2009 - Open 2964 ngày 19 giờ
47Asian Dragons Invitational Tournament 2008 - Open 3316 ngày 9 giờ
48Asian Dragons Invitational Tournament 2008 - Under 16 3316 ngày 9 giờ
Advertisement