Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Trinidad & Tobago (TTO)

Flag TTO
SốGiảiCập nhật
1Lakshmi Girls 2018 In House 18 ngày 12 giờ
2National Youth U10 Absolute 2018 27 ngày 15 giờ
3National Youth U16 Female 2018 27 ngày 15 giờ
4Juniors Female 2018 27 ngày 17 giờ
5Juniors Absolute 2018 35 ngày 7 giờ
6National Youth U18 Absolute 2018 - 2nd Place Blitz Playoff Game 3 48 ngày 7 giờ
7National Youth U18 Absolute 2018 - 2nd Place Blitz Playoff 48 ngày 7 giờ
8National Youth U18 Absolute 2018 48 ngày 8 giờ
9National Youth U18 Female 2018 48 ngày 9 giờ
10Fems 2017 Open 48 ngày 13 giờ
11National Youth U16 Absolute 2018 48 ngày 14 giờ
12National Youth U10 Absolute 2018 - Blitz Playoff 48 ngày 15 giờ
13National Youth U16 Female 2018 - Blitz Playoff 48 ngày 16 giờ
14National Youth U8 Female 2018 49 ngày 7 giờ
15National Youth U14 Absolute 2018 49 ngày 7 giờ
16National Youth U14 Female 2018 49 ngày 7 giờ
17National Youth U12 Female 2018 49 ngày 7 giờ
18National Youth U12 Absolute 2018 49 ngày 9 giờ
19National Youth U8 Absolute 2018 50 ngày 11 giờ
20National Youth U10 Female 2018 50 ngày 13 giờ
21Southern Chess Club Open 2017 63 ngày 7 giờ
22National Blitz Championship 2017 76 ngày 10 giờ
23First Flight Air Ambulance 2017 - Open 97 ngày 23 giờ
24First Flight Air Ambulance 2017 - Under 1400 97 ngày 23 giờ
25First Flight Air Ambulance 2017 - Under 1200 97 ngày 23 giờ
26First Flight Air Ambulance 2017 - Novices B 97 ngày 23 giờ
27First Flight Air Ambulance 2017 - Novices A 97 ngày 23 giờ
2825th F W De Verteuil Memorial 99 ngày 20 giờ
29AIB Invitational Junior Classic 2017 - Novices 104 ngày 9 giờ
30AIB Invitational Junior Classic 2017 - Intermediate 104 ngày 9 giờ
31Trinidad and Tobago National Finals 2017 - Open RR 125 ngày 8 giờ
32Trinidad and Tobago National Finals 2017 - Women RR 125 ngày 8 giờ
33Trinidad and Tobago International Open 2017 - Blitz 175 ngày 8 giờ
34Trinidad and Tobago International Open 2017 175 ngày 12 giờ
35Trinidad and Tobago International Under 12 - 2017 175 ngày 14 giờ
36National Championship 4th Qualifier 2017 216 ngày 7 giờ
37TML Training Camp 2017 224 ngày 6 giờ
38PLLF Chess Club - July 2017 - Novices A and B 231 ngày 7 giờ
39PLLF Chess Club - July 2017 - Under 1200 and Under 1400 231 ngày 7 giờ
40Pan American Life Insurance Open hosted by Paladins 237 ngày 5 giờ
41National Championship Qualifier 2017 - Tobago 250 ngày 6 giờ
42Knights Open Blitz 2017 261 ngày 2 giờ
4344th Knights Open Chess Tournament 2017 268 ngày 3 giờ
44Indian Arrival Day 2017 - Open 269 ngày 17 giờ
45Indian Arrival Day 2017 - Under 1400 269 ngày 17 giờ
46Indian Arrival Day 2017 - Under 1200 269 ngày 17 giờ
47Indian Arrival Day 2017 - Novices B 269 ngày 17 giờ
48Indian Arrival Day 2017 - Novices A 269 ngày 17 giờ
49Point Fortin Inhouse Tournament March 2017 334 ngày 5 giờ
50National Preliminaries 2017 East Qualifier 336 ngày 9 giờ