Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Trinidad & Tobago (TTO)

Flag TTO
SốGiảiCập nhật
1Fems 2017 Open 2 ngày 13 giờ
2First Flight Air Ambulance 2017 - Open 3 ngày 8 giờ
3First Flight Air Ambulance 2017 - Under 1400 3 ngày 8 giờ
4First Flight Air Ambulance 2017 - Under 1200 3 ngày 8 giờ
5First Flight Air Ambulance 2017 - Novices B 3 ngày 8 giờ
6First Flight Air Ambulance 2017 - Novices A 3 ngày 8 giờ
725th F W De Verteuil Memorial 5 ngày 5 giờ
8AIB Invitational Junior Classic 2017 - Novices 9 ngày 18 giờ
9AIB Invitational Junior Classic 2017 - Intermediate 9 ngày 18 giờ
10Trinidad and Tobago National Finals 2017 - Open RR 30 ngày 17 giờ
11Trinidad and Tobago National Finals 2017 - Women RR 30 ngày 17 giờ
12Trinidad and Tobago International Open 2017 - Blitz 80 ngày 17 giờ
13Trinidad and Tobago International Open 2017 80 ngày 21 giờ
14Trinidad and Tobago International Under 12 - 2017 80 ngày 23 giờ
15National Championship 4th Qualifier 2017 121 ngày 16 giờ
16TML Training Camp 2017 129 ngày 15 giờ
17PLLF Chess Club - July 2017 - Novices A and B 136 ngày 16 giờ
18PLLF Chess Club - July 2017 - Under 1200 and Under 1400 136 ngày 16 giờ
19Pan American Life Insurance Open hosted by Paladins 142 ngày 14 giờ
20National Championship Qualifier 2017 - Tobago 155 ngày 15 giờ
21Knights Open Blitz 2017 166 ngày 11 giờ
2244th Knights Open Chess Tournament 2017 173 ngày 12 giờ
23Indian Arrival Day 2017 - Open 175 ngày 2 giờ
24Indian Arrival Day 2017 - Under 1400 175 ngày 2 giờ
25Indian Arrival Day 2017 - Under 1200 175 ngày 2 giờ
26Indian Arrival Day 2017 - Novices B 175 ngày 2 giờ
27Indian Arrival Day 2017 - Novices A 175 ngày 2 giờ
28Point Fortin Inhouse Tournament March 2017 239 ngày 14 giờ
29National Preliminaries 2017 East Qualifier 241 ngày 18 giờ
30National Championship 1st Qualifier 2017 274 ngày 15 giờ
31National Juniors U20 Female 2017 289 ngày 15 giờ
32National Juniors U20 Absolute 2017 296 ngày 19 giờ
33National Youth Novice 2017 314 ngày 17 giờ
34National Youth U18 2017 317 ngày 15 giờ
35National Youth U16 Girls 2017 319 ngày 21 giờ
36National Youth U10 Girls 2017 319 ngày 21 giờ
37National Youth U10 Absolute 2017 319 ngày 21 giờ
38National Youth U14 2017 320 ngày 16 giờ
39National Youth U12 Girls 2017 320 ngày 18 giờ
40National Youth U8 2017 320 ngày 18 giờ
41National Youth U12 Absolute 2017 320 ngày 18 giờ
42National Youth U16 Absolute 2017 320 ngày 19 giờ
43National Youth U18 Girls 2017 321 ngày 18 giờ
44National Blitz 2016 340 ngày 20 giờ
45 Paladins Pan American Life Open 2016 340 ngày 20 giờ
46F W De Verteuil Memorial Chess Tournament 2016 369 ngày 13 giờ
47TTO National Finals Ladies - 2016 RR 381 ngày 17 giờ
48TTO National Finals 2016 - Open RR 381 ngày 17 giờ
49TML Seniors 2016 395 ngày 15 giờ
50TML Inhouse Intermediate 2016 395 ngày 15 giờ
Advertisement