Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Uruguay (URU)

Flag URU
SốGiảiCập nhật
1116 Torneo Abierto de nau64 10 phút
2Campeonato Uruguayo Amateur de Ajedrez 2017 1 giờ 26 phút
3World Youth Chess Championship 2017 U18 Open 1 giờ 51 phút
4World Youth Chess Championship 2017 U18 Girls 1 giờ 52 phút
5World Youth Chess Championship 2017 U16 Open 1 giờ 54 phút
6World Youth Chess Championship 2017 U16 Girls 1 giờ 55 phút
7World Youth Chess Championship 2017 U14 Open 1 giờ 57 phút
8World Youth Chess Championship 2017 U14 Girls 1 giờ 59 phút
960 Torneo de los Viernes de nau64 9 giờ 43 phút
10I ABIERTO ESPAÑOL-LA PROA 10 giờ 28 phút
11XLV ANIVERSARIO CLUB TREBEJOS 10 giờ 28 phút
12Primer Torneo Integracion 1 ngày 6 giờ
13Open 3 ngày 22 giờ
14Departamental CAP 2017 10 ngày 20 giờ
15III Torneo Escolar 3ro y 4to Santa Teresa de Jesus 11 ngày 11 giờ
16III Torneo Escolar 5to y 6to año Las Teresas 11 ngày 11 giờ
17LXXX ANIVERSARIO CLUB MUNICIPAL 11 ngày 22 giờ
18II Fecha Metropolitano Categoria Sub-8 (AJEDREZ CELESTE) 15 ngày 4 giờ
19II Fecha Metropolitano Categoria Sub-10 (AJEDREZ CELESTE) 15 ngày 4 giờ
20II Fecha Metropolitano Categoria Sub-12 (AJEDREZ CELESTE) 15 ngày 4 giờ
21Primera Etapa del Crcuito Juvenil Sub 8 15 ngày 8 giờ
22Primera Etapa del Crcuito Juvenil Sub 10 y Sub 12 15 ngày 8 giờ
23Primera Etapa del Crcuito Juvenil Sub 14, 16 y 18 15 ngày 8 giờ
24Torneo de Hungaras 5 año A 25 ngày 10 giờ
25CAMP. NACIONAL INTERDEPARTAMENTAL POR EQUIPOS 2017 27 ngày 11 giờ
26Blitz Interdepartamental 2017 30 ngày 11 giờ
27Torneo por Equipos Hungaras (Pasa piezas) 34 ngày 9 giờ
28Quinto Torneo Reina Reyes 36 ngày 8 giờ
291er Torneo Escolar 2017 Santa Teresa de Jesus 5to y 6to año 39 ngày 12 giờ
30II Torneo Escolar 2017 Santa Teresa de Jesus Serie A 5to y 6to año 39 ngày 12 giờ
312doTorneo Escolar 2017 Santa Teresa de Jesus 3ro y 4to años Serie A 39 ngày 12 giờ
32II Torneo Escolar 2017 Santa Teresa de Jesus Serie B 3ro y 4to años 39 ngày 12 giờ
33PINGPONAZO PIRATA 40 ngày
34XXVII Cerrado 8x8 de nau64 Serie A 41 ngày 20 giờ
35XXVII Cerrado de nau64 Serie B 41 ngày 20 giờ
3659 Torneo de los Viernes de nau64 44 ngày 23 giờ
37JDN segunda categoría 50 ngày 7 giờ
38JDN primera categoría 50 ngày 7 giờ
39JDN tercera categoría 50 ngày 8 giờ
40Quinto Torneo Reina Reyes 52 ngày 7 giờ
411er Encuentro Chess & Parrilla 56 ngày 12 giờ
42Encuentro de Ajedrez Celeste y Chocolate U16 57 ngày 3 giờ
43Encuentro de Ajedrez Celeste y Chocolate U14 57 ngày 3 giờ
44Encuentro de Ajedrez Celeste y Chocolate U12 57 ngày 3 giờ
45Encuentro de Ajedrez Celeste y Chocolate U10 57 ngày 3 giờ
46Encuentro de Ajedrez Celeste y Chocolate U8 57 ngày 3 giờ
47Campeonato 2017 5to año 57 ngày 12 giờ
48INVIERNO TREBEJOS 2017 In Memoriam Walter Bouza 58 ngày 12 giờ
49CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES 2017 Serie ABSOLUTA 78 ngày 4 giờ
50CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES 2017 Serie Sub-2000 78 ngày 7 giờ
Advertisement