Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Vietnam (VIE)

Flag VIE
SốGiảiCập nhật
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 1 giờ 21 phút
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 1 giờ 21 phút
3DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 1 giờ 55 phút
4GIAI CO VUA TINH HE SO ELO QUOC TE HA NOI MO RONG LAN I NAM 2017 1 ngày 1 giờ
5TRẠNG CỜ ĐẤT VIỆT KHU VỰC MIỀN NAM 2016-2017 3 ngày 6 giờ
6GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 4 ngày 5 giờ
7Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Tập sự 1, KTTL cs TTT 8 ngày 3 giờ
87th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 8 ngày 4 giờ
9giai cờ vua huyện 14 ngày 13 giờ
10GIAI CO NHANH CLB KTTL THANG 9 - 2017 15 ngày 2 giờ
11Giải đấu tập cờ nhanh lớp tập sự 1, KTTL, cs TTT 15 ngày 3 giờ
12U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 16 ngày 7 giờ
13U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 16 ngày 7 giờ
14U5 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 16 ngày 7 giờ
15U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 16 ngày 7 giờ
16GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM CƠ SỞ 2 _NAM KHỐI 4 16 ngày 12 giờ
17a 17 ngày 22 giờ
18Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Kỳ thủ, KTTL cs TTT 29 ngày 2 giờ
19U10 + - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 ngày 7 giờ
20U9 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 ngày 7 giờ
21U8 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 ngày 7 giờ
22U7 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 ngày 7 giờ
23U6 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 ngày 7 giờ
24U5 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 ngày 7 giờ
25GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN 31 ngày 3 giờ
26y6tuuyjyy 31 ngày 9 giờ
27GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U10 36 ngày 9 giờ
28GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U8-9 36 ngày 9 giờ
29GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 _ U7 36 ngày 9 giờ
30GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U5-6 36 ngày 9 giờ
31GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 36 ngày 9 giờ
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 39 ngày 6 giờ
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 39 ngày 6 giờ
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U16 39 ngày 6 giờ
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U11 39 ngày 7 giờ
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U16 39 ngày 7 giờ
37GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 10 39 ngày 7 giờ
38GIAI CO TUONG TONG KET HE NAM 2017 39 ngày 7 giờ
39GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 8-9 39 ngày 7 giờ
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U11 39 ngày 7 giờ
41GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 5-6 39 ngày 7 giờ
42GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 7 39 ngày 7 giờ
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 09 41 ngày 11 giờ
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 41 ngày 12 giờ
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 07 41 ngày 12 giờ
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 09 41 ngày 12 giờ
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 41 ngày 12 giờ
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 07 41 ngày 12 giờ
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 06 41 ngày 12 giờ
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 06 41 ngày 12 giờ
Advertisement