Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Wales (WLS)

Flag WLS
SốGiảiCập nhật
12 UNNAYAN ALL BENGAL SUBJUNIOR RAPID CHESS TOURNAMENT 2018 (A11) 9 ngày 12 giờ
22018 South Wales New Year Major 16 ngày 4 giờ
32018 South Wales New Year Open 16 ngày 4 giờ
42018 South Wales New Year Minor 16 ngày 6 giờ
52017 West Wales Open 65 ngày 3 giờ
62017 West Wales Minor 65 ngày 3 giờ
72017 West Wales Major 65 ngày 3 giờ
8Gwent Closed 2017 86 ngày 3 giờ
9Gwent Closed 2017 86 ngày 10 giờ
102017 South Wales Minor 100 ngày 4 giờ
112017 South Wales Autumn Premier 100 ngày 4 giờ
122017 South Wales Autumn Open 100 ngày 4 giờ
132017 South Wales Autumn Blitz 135 ngày 6 giờ
142017 Welsh Seniors Champ 142 ngày 4 giờ
152017 South wales Summer Major 142 ngày 4 giờ
162017 South Wales Summer Open 142 ngày 4 giờ
17Glorney Cup 181 ngày 10 giờ
18Stokes Cup 181 ngày 10 giờ
19Gilbert Cup 181 ngày 10 giờ
20Robinson Cup 181 ngày 10 giờ
212017 South Wales International Open 193 ngày 4 giờ
222017 North Wales Major 204 ngày 5 giờ
232017 North Wales Open 205 ngày 4 giờ
242017 North Wales Minor 205 ngày 4 giờ
252017 Welsh Blitz Champ 220 ngày 10 giờ
262017 Welsh Minor Championship 280 ngày 7 giờ
272017 Welsh Open Major Championship 280 ngày 7 giờ
282017 Welsh Championship 281 ngày
292017 Welsh Open Major Championship 281 ngày 2 giờ
302017 South Wales Spring Blitz 310 ngày 6 giờ
312017 Welsh Under 11 Championship 324 ngày 3 giờ
322017 Welsh Under 13 Championship 324 ngày 3 giờ
332017 Welsh Under 16 Championship 324 ngày 3 giờ
3446th Dyfed Open 2017 331 ngày 5 giờ
352017 Dyfed Major 331 ngày 5 giờ
362017 South Wales New Year Open 380 ngày 4 giờ
372017 South Wales New Year Major 380 ngày 4 giờ
38West Wales Open 2016 422 ngày 4 giờ
39West Wales Major 2016 422 ngày 4 giờ
40West Wales Minor 2016 422 ngày 4 giờ
41Gwent Cl 2016 450 ngày 1 giờ
422016 South Wales Minor 470 ngày 11 giờ
43South Wales Autumn Major 471 ngày 5 giờ
44South Wales Autumn Open 471 ngày 5 giờ
452nd Welsh Seniors Invitational sponsored by ZPR International 485 ngày 9 giờ
462016 South Wales Autumn Blitz 499 ngày 1 giờ
472016 South Wales Summer Major 511 ngày 11 giờ
48South Wales Summer Open 511 ngày 11 giờ
492016 Welsh Seniors Championship 511 ngày 11 giờ
502016 South Wales International 559 ngày 7 giờ