Wybór federacji    ECU Logo

Wybranie turnieju

Sortowanie według

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrNazwa turniejuOstatnia aktualizacja strony
1GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 2 Days 1 Hours
2GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 2 Days 4 Hours
3GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ THPT 2 Days 19 Hours
4GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM THPT 2 Days 19 Hours
5GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ LỚP 8-9 2 Days 19 Hours
6GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM LỚP 8-9 2 Days 19 Hours
7GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ LỚP 6-7 2 Days 19 Hours
8GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM LỚP 6-7 2 Days 19 Hours
9GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ LỚP 4-5 2 Days 19 Hours
10GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM LỚP 4-5 2 Days 19 Hours
11GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ LỚP 1-3 2 Days 19 Hours
12GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM LỚP 1-3 2 Days 19 Hours
13GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THPT 3 Days 1 Hours
14Giai co chop doi tuyen Ha noi 3 Days 1 Hours
15GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THCS LỚP 8-9 3 Days 1 Hours
16GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM TIỂU HỌC LỚP 4-5 3 Days 1 Hours
17GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ TIỂU HỌC LỚP 4-5 3 Days 1 Hours
18GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THCS LỚP 6-7 3 Days 1 Hours
19GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THCS LỚP 8-9 3 Days 1 Hours
20GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ TIỂU HỌC LỚP 1-3 3 Days 2 Hours
21GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THPT 3 Days 2 Hours
22GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THCS LỚP 6-7 3 Days 2 Hours
23GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM TIỂU HỌC LỚP 1-3 3 Days 2 Hours
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U7 (sinh 2010) 9 Days 14 Hours
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U10 (sinh 2007) 9 Days 18 Hours
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG MỞ RỘNG NÂNG CAO 9 Days 18 Hours
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U13 (sinh 2004) 9 Days 18 Hours
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U8 (sinh 2009) 9 Days 18 Hours
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U11 (sinh 2006) 9 Days 18 Hours
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U9 (sinh 2008) 9 Days 18 Hours
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG MỞ RỘNG PHONG TRÀO 9 Days 18 Hours
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U6 (sinh 2011) 9 Days 19 Hours
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U5 (sinh 2012 và 2013) 9 Days 19 Hours
34Giải đấu tập nội bộ lớp Golden land lần 2 - CLB Kiện tướng tương lai 11 Days 15 Hours
35Lớp Golden land lần 2 ngày 10-11 11 Days 16 Hours
36GIẢI CỜ CHỚP CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI 13 Days 15 Hours
37Giải đấu tập cờ chớp số 6, lớp đội tuyển Quận, KTTL cs TTT 15 Days 17 Hours
38Giải đấu tập nội bộ lớp Golden land - CLB Kiện tướng tương lai 18 Days 15 Hours
39GIAI CO NHANH NOI BO - KTTL 18 Days 15 Hours
407th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 21 Days 17 Hours
41GIAI CO CHOP DOI TUYEN CO VUA HA NOI 22 Days 22 Hours
42GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1-CỜ TƯỚNG 23 Days 15 Hours
43GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1- CỜ VUA 23 Days 15 Hours
44GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 5A+B 23 Days 20 Hours
45GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 4A+B 23 Days 20 Hours
46GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 3A+B 23 Days 20 Hours
47GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 2A+B 23 Days 20 Hours
48GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 5B 23 Days 20 Hours
49GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 5A 23 Days 20 Hours
50GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 4B 23 Days 20 Hours
Advertisement