Federations valg    ECU Logo

Turneringsvalg

Sortering i helhold til

Valgt federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSidste opdatering
1DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 2 Timer 35 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 11 Timer 47 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 11 Timer 48 Min.
4Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Tập sự 1, KTTL cs TTT 1 Dage 4 Timer
57th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 1 Dage 5 Timer
6GIAI CO VUA TINH HE SO ELO QUOC TE HA NOI MO RONG LAN I NAM 2017 2 Dage 1 Timer
7GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 3 Dage 12 Timer
8giai cờ vua huyện 7 Dage 14 Timer
9GIAI CO NHANH CLB KTTL THANG 9 - 2017 8 Dage 2 Timer
10Giải đấu tập cờ nhanh lớp tập sự 1, KTTL, cs TTT 8 Dage 4 Timer
11U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 9 Dage 7 Timer
12U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 9 Dage 7 Timer
13U5 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 9 Dage 7 Timer
14U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 9 Dage 7 Timer
15GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM CƠ SỞ 2 _NAM KHỐI 4 9 Dage 13 Timer
16a 10 Dage 23 Timer
17Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Kỳ thủ, KTTL cs TTT 22 Dage 2 Timer
18U10 + - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Dage 8 Timer
19U9 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Dage 8 Timer
20U8 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Dage 8 Timer
21U7 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Dage 8 Timer
22U6 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Dage 8 Timer
23U5 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Dage 8 Timer
24GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN 24 Dage 3 Timer
25y6tuuyjyy 24 Dage 9 Timer
26GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U10 29 Dage 9 Timer
27GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U8-9 29 Dage 9 Timer
28GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 _ U7 29 Dage 9 Timer
29GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U5-6 29 Dage 9 Timer
30GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 29 Dage 9 Timer
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 32 Dage 6 Timer
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 32 Dage 7 Timer
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U16 32 Dage 7 Timer
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U11 32 Dage 7 Timer
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U16 32 Dage 7 Timer
36GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 10 32 Dage 7 Timer
37GIAI CO TUONG TONG KET HE NAM 2017 32 Dage 7 Timer
38GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 8-9 32 Dage 7 Timer
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U11 32 Dage 7 Timer
40GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 5-6 32 Dage 7 Timer
41GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 7 32 Dage 8 Timer
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 09 34 Dage 12 Timer
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 34 Dage 12 Timer
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 07 34 Dage 12 Timer
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 09 34 Dage 12 Timer
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 34 Dage 12 Timer
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 07 34 Dage 12 Timer
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 06 34 Dage 12 Timer
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 06 34 Dage 12 Timer
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 13 34 Dage 12 Timer
Advertisement