Federasiya seçimi    ECU Logo

Turnir seçimi

Növünə görə

Federasiya: India (IND)

Flag IND
No.TurnirSon yükləmə
17th National School Chess Championship - 2018 (Provisional List of all Category) Contact : scsbadal@gmail.com / 9776118644 9 Dəqiqə
23rd KARUR Rating Tournament (Below 1600) / Prz Mny 3,20,000/- Jan 26 to 28-2018 Free Accommodation . Ct : Shanmugam 09943147227/Maheswaran:9080591299 9 Dəqiqə
31st All India Dombivali Kalyan Open Classical Rating Tmt. Prize Fund Rs. 6 Lakhs Dt. 30-Jan to 4-Feb 2018, Cont. 9820821953 / 9322793605 / 9029106570 19 Dəqiqə
42nd Holi Cup Lakecity Open FIDE Rating (29 March to 1 April) Prize Rs.3,05,000/- CHESS IN LAKECITY First Prize 31000+Trophy 9413045606 , 9829476158, 21 Dəqiqə
5Kanyakumari FIDE-Ganesan Memorial Open Rated Chess Tmt; Tot Prize-Rs.2.5Lakhs 26.01.18 to 29.01.18 kkdchess@gmail.com;Mr.M.Ephrame-9994029796 36 Dəqiqə
6Sri Gurukul Below 1600 Fide Rating Chess Tournament 26th to 28th Jan 2018 1 Saat 33 Dəq.
7Teekay International FIDE Rated Chess Tournament 31st Jan to 3rd Feb 2018 Prizes- 3.2 lac, teekaychesscentre@gmail.com 94870 49284, 82207 87822 1 Saat 42 Dəq.
8HAPPY ROSELAND FESTIVAL & VISHWAGANGA PRATISHTAN ON 27 JAN 2018 AT PANCHGANI 1 Saat 55 Dəq.
9Maharashtra State Open FIDE Rating Team Selection Tournament 2018, Mumbai 25 to 28 JAN, (180464/MAH(s)/2018) Vishal 9821683178, Vishwanath 9820121241 4 Saat 9 Dəq.
10Soham Holidays Rapid Chess Championship (Above 11 upto Xth Std) contact Prem Pandit 9892373350 only 42 entries . No spot entry accepted. 4 Saat 34 Dəq.
11Soham Holidays Chess Championship (Under 11) Contact Prem Pandit 9892373350 only 42 entries accepted . No spot entries. 4 Saat 35 Dəq.
123rd Nithm Below 1400 FIDE Rating Chess Tournament 2018 2nd to 4th Feb 2018, for details Cont: Shaik Fayaz- 8885817666 4 Saat 38 Dəq.
13Soham Holiday Chess Championship (under 8) Contact Prem Pandit 9892373350 only 42 entries accepted 4 Saat 38 Dəq.
142nd Nithm Open FIDE Rating Chess Tournament 2018 from 28th Jan to 1st Feb 2018, for details Contact: Shaik Fayaz- 8885817666 5 Saat 17 Dəq.
151st Ankit Sakshi Memorial Open FIDE Rated Chess Tournament-2018;29 Jan-02 Feb 18 Jaipur; Prize Fund : Rs. 5,00,000/-. For EntriesContact : BP Sharma 9414044216; 14 Saat 36 Dəq.
16HPCL Chandigarh Open Chess Tournament Prize Money 77,777 on 26 & 27th Jan 2018 Contact :-Parmninder Chaudhary 98148-42620 Parveen Goyal 98150-49140 15 Saat 34 Dəq.
17Athens of the East 2nd District Level Children Chess Tournament Under-17 1st Prize- Tab, Contact: 9442776466 16 Saat 34 Dəq.
18Athens of the East 2nd District Level Children Chess Tournament Under-13 1st Prize- Tab, Contact: 9442776466 16 Saat 34 Dəq.
19Athens of the East 2nd District Level Children Chess Tournament Under-11 1st Prize- Tab, Contact: 9442776466 16 Saat 34 Dəq.
20Athens of the East 2nd District Level Children Chess Tournament Under-9 1st Prize- Tab, Contact: 9442776466 16 Saat 34 Dəq.
21Athens of the East 2nd District Level Children Chess Tournament Under-7 1st Prize- Tab, Contact: 9442776466 16 Saat 34 Dəq.
224th Radha Thiagarajan Memorial State Level U-8 Chess Tournament,17&18 Feb-2018 E.Fee Can be paid thro** easypaychess.com, paychessentry.com & chessfee.com** 16 Saat 35 Dəq.
234th Radha Thiagarajan Memorial State Level U-11 Chess Tournament,17&18 Feb-2018 E.Fee Can be paid thro** easypaychess.com, paychessentry.com & chessfee.com** 16 Saat 35 Dəq.
244th Radha Thiagarajan Memorial State Level U-14 Chess Tournament,17&18 Feb-2018 E.Fee Can be paid thro** easypaychess.com, paychessentry.com & chessfee.com** 16 Saat 35 Dəq.
254th Radha Thiagarajan Memorial State Level Open Chess Tournament,17&18 Feb-2018 E.Fee Can be paid thro** easypaychess.com, paychessentry.com & chessfee.com** 16 Saat 35 Dəq.
261st Cantonment Board Deolali Maharashtra State Open Rapid Chess Tournament 2018 Entry Contact@9850018606 17 Saat
27The Hindu Young World Chess Competition for U-15 Girls 8088602020, 9738314414 17 Saat 47 Dəq.
28The Hindu Young World Chess Competition for U-15 Boys 8088602020, 9738314414 17 Saat 47 Dəq.
29The Hindu Young World Chess Competition at U-13 Group 8088602020, 9738314414 17 Saat 48 Dəq.
30The Hindu Young World Chess Competition U-11 Group 8088602020, 9738314414 17 Saat 48 Dəq.
31The Hindu Young World Chess Competition U-09 Group 8088602020, 9738314414 17 Saat 49 Dəq.
32Dwaraka-Royal Trophy Open Rapid on 28th Sunday contact:- 9036853373, 9900183133, 9449379070 17 Saat 49 Dəq.
33Dwaraka-Royal Trophy for Under 10 Rapid on 28th Sunday contact:- 9036853373, 9900183133, 9449379070 17 Saat 49 Dəq.
34Dwaraka-Royal Trophy for Under 08 Rapid on 28th Sunday contact:- 9036853373, 9900183133, 9449379070 17 Saat 50 Dəq.
35Captain All Bengal State Amateur FIDE Rated Chess Championship(Below2000) 2018 AICF Event Code:178165/WB/2018 18 Saat 38 Dəq.
36SYNA International Master Camp Blitz 2018 20 Saat 40 Dəq.
3710th Chennai Open International Grandmaster Chess Tournament 2018 for Sakthi Group Dr. N. Mahalingam Trophy 21 Saat 52 Dəq.
38Karipparambil KC Sebastain Memorial below 1500 FIDE Rating Chess Tournament.2018 At Kottayam 26th to 28th Jan 2018). For entries contact 9061791936, 8943857644. 22 Saat 9 Dəq.
398th 9th and 10th Classes Boys & Girls 22 Saat 24 Dəq.
407th Class Boys & Girls 22 Saat 27 Dəq.
416th Class Boys 22 Saat 28 Dəq.
425th Class Boys 22 Saat 36 Dəq.
43Suraj FIDE Rating Chess Tournament, Kupwad (Sangli) 2018 Any correction/ entries: Contact - Deepak 9423872924; Check Club and Act Accordingly. 22 Saat 45 Dəq.
442nd Class Boys & Girls 22 Saat 57 Dəq.
454th Class Boys 22 Saat 58 Dəq.
461st Class Boys & Girls 23 Saat 5 Dəq.
473rd Class Boys & Girls 23 Saat 12 Dəq.
486th Class GIRLS 23 Saat 22 Dəq.
494th Class GIRLS 23 Saat 24 Dəq.
50Late R. B. Sapre Memorial Open Rapid Chess Tournament 2018, Ratnagiri. For Entries Fill form on: https://goo.gl/nFbbnr or Contact: 7020018625 1 Gün