výber federácie    ECU Logo

Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 4 Hodiny 53 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 4 Hodiny 53 Min.
3DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 5 Hodiny 27 Min.
4GIAI CO VUA TINH HE SO ELO QUOC TE HA NOI MO RONG LAN I NAM 2017 1 Days 4 Hodiny
5TRẠNG CỜ ĐẤT VIỆT KHU VỰC MIỀN NAM 2016-2017 3 Days 9 Hodiny
6GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 4 Days 9 Hodiny
7Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Tập sự 1, KTTL cs TTT 8 Days 7 Hodiny
87th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 8 Days 8 Hodiny
9giai cờ vua huyện 14 Days 17 Hodiny
10GIAI CO NHANH CLB KTTL THANG 9 - 2017 15 Days 5 Hodiny
11Giải đấu tập cờ nhanh lớp tập sự 1, KTTL, cs TTT 15 Days 7 Hodiny
12U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 16 Days 10 Hodiny
13U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 16 Days 10 Hodiny
14U5 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 16 Days 10 Hodiny
15U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 16 Days 10 Hodiny
16GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM CƠ SỞ 2 _NAM KHỐI 4 16 Days 16 Hodiny
17a 18 Days 2 Hodiny
18Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Kỳ thủ, KTTL cs TTT 29 Days 5 Hodiny
19U10 + - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Days 11 Hodiny
20U9 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Days 11 Hodiny
21U8 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Days 11 Hodiny
22U7 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Days 11 Hodiny
23U6 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Days 11 Hodiny
24U5 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Days 11 Hodiny
25GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN 31 Days 6 Hodiny
26y6tuuyjyy 31 Days 12 Hodiny
27GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U10 36 Days 12 Hodiny
28GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U8-9 36 Days 12 Hodiny
29GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 _ U7 36 Days 12 Hodiny
30GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U5-6 36 Days 12 Hodiny
31GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 36 Days 12 Hodiny
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 39 Days 9 Hodiny
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 39 Days 10 Hodiny
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U16 39 Days 10 Hodiny
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U11 39 Days 10 Hodiny
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U16 39 Days 10 Hodiny
37GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 10 39 Days 10 Hodiny
38GIAI CO TUONG TONG KET HE NAM 2017 39 Days 10 Hodiny
39GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 8-9 39 Days 10 Hodiny
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U11 39 Days 10 Hodiny
41GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 5-6 39 Days 10 Hodiny
42GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 7 39 Days 11 Hodiny
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 09 41 Days 15 Hodiny
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 41 Days 15 Hodiny
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 07 41 Days 15 Hodiny
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 09 41 Days 15 Hodiny
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 41 Days 15 Hodiny
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 07 41 Days 15 Hodiny
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 06 41 Days 15 Hodiny
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 06 41 Days 15 Hodiny
Advertisement