výběr federace    ECU Logo

Výběr turnaje

Třídění podle

Vybraná federace: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Čís.TurnajPoslední aktualizace
1GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM U11 11 Minuty
2GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM U8 12 Minuty
3GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM U7 13 Minuty
4GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM U5 13 Minuty
5GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM U7 15 Minuty
6GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM U11 15 Minuty
7GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM U9 19 Minuty
8GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM U5 20 Minuty
9GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM OPEN 22 Minuty
10GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM OPEN 24 Minuty
11GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM U9 29 Minuty
12GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM U6 30 Minuty
13GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM U6 31 Minuty
14GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 7-8 TUỔI 6 Hodiny 52 Min.
15GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 11-12 TUỔI 6 Hodiny 58 Min.
16GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 11-12 TUỔI 7 Hodiny
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 11-12 TUỔI 7 Hodiny 1 Min.
18GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 11-12TUỔI 7 Hodiny 3 Min.
19GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 9-10 TUỔI 7 Hodiny 5 Min.
20GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 9-10 TUỔI 7 Hodiny 12 Min.
21GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 9-10 TUỔI 7 Hodiny 12 Min.
22GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 13-14 TUỔI 7 Hodiny 16 Min.
23GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 13-14 TUỔI 7 Hodiny 18 Min.
24GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 7-8 TUỔI 7 Hodiny 21 Min.
25GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 9-10 TUỔI 7 Hodiny 22 Min.
26GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 7-8 TUỔI 7 Hodiny 23 Min.
27GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 13-14 TUỔI 7 Hodiny 59 Min.
28GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 7-8 TUỔI 8 Hodiny 7 Min.
29GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM U8 8 Hodiny 28 Min.
30GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 13-14 TUỔI 12 Hodiny 38 Min.
31Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U13 4 Dny 7 Hodiny
32Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U11 4 Dny 7 Hodiny
33Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U09 4 Dny 7 Hodiny
34Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U07 4 Dny 7 Hodiny
35Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U06 4 Dny 7 Hodiny
36GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN II 4 Dny 11 Hodiny
37Đội tuyển trẻ CVHN - Giải số 12 5 Dny 1 Hodiny
38Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 Open 5 Dny 5 Hodiny
39Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 Parent 5 Dny 5 Hodiny
40Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U05 5 Dny 6 Hodiny
41Giải giao lưu đấu tập lớp Kỳ thủ và Tập sự- KTTL- cs TTT lần 1 11 Dny 3 Hodiny
42Giải đấu tập lớp Nhập môn 1- KTTL- cs TTT lần 2 12 Dny 3 Hodiny
43Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u8 sinh năm 2009 12 Dny 6 Hodiny
44Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u6 sinh năm 2011 12 Dny 6 Hodiny
45Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u9 sinh năm 2008 12 Dny 7 Hodiny
46Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u7 sinh năm 2010 12 Dny 7 Hodiny
47Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u11 sinh năm 2006 12 Dny 7 Hodiny
48Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u14 sinh năm 2003 12 Dny 8 Hodiny
49GIẢI CỜ VUA NGÔI SAO NHỎ MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 - OPEN 12 Dny 11 Hodiny
50GIẢI CỜ VUA NGÔI SAO NHỎ MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 - U12 12 Dny 11 Hodiny
Advertisement