Výběr turnaje

Třídění podle

Vybraná federace: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Čís.TurnajPoslední aktualizace
1Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 8 - Cờ nhanh 6 Hodiny 15 Min.
2Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 7 6 Hodiny 16 Min.
3Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 10 - Cờ nhanh 6 Hodiny 27 Min.
4Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 9 - Cờ chớp 10 Hodiny 38 Min.
5Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 6 21 Hodiny 8 Min.
6GIẢI CỜ NHANH CÁC CLB CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 6-2017 - BẢNG NỮ 11+13+15 1 Dny
7GIẢI CỜ NHANH CÁC CLB CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 6-2017 - BẢNG NỮ 9 1 Dny
8GIẢI CỜ NHANH CÁC CLB CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 6-2017 - BẢNG NỮ 7 1 Dny
9GIẢI CỜ NHANH CÁC CLB CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 6-2017 - BẢNG NAM 13+15 1 Dny
10GIẢI CỜ NHANH CÁC CLB CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 6-2017 - BẢNG NAM 11 1 Dny
11GIẢI CỜ NHANH CÁC CLB CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 6-2017 - BẢNG NAM 9 1 Dny
12GIẢI CỜ NHANH CÁC CLB CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 6-2017 - BẢNG NAM 7 1 Dny
13GIẢI ĐẤU THỦ MẠNH ĐÔNG ANH MỞ RỘNG NĂM 2014 1 Dny 21 Hodiny
14Giải cờ vua đồng đội tranh cúp Thăng Long chess lần 1 - 2017 2 Dny 1 Hodiny
15GIẢI SUMMER CHESS FAMILY - WEEK 3 3 Dny
16Đấu tập tối thứ 4 - Cơ sở 2 Tôn Thất Tùng 4 Dny 21 Hodiny
17Đấu tập chiều thứ 4 - Cơ sở 2 Tôn Thất Tùng 4 Dny 23 Hodiny
18Giải Cờ Vua Mừng Hè Rực rỡ 2017 7 Dny 7 Hodiny
19Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nữ trẻ B2 8 Dny 1 Hodiny
20Giải cờ vua khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nữ tuyển B2 8 Dny 2 Hodiny
21Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nu tuyển B1 8 Dny 2 Hodiny
22Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam tuyển B2 8 Dny 2 Hodiny
23Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam tuyển B1 8 Dny 2 Hodiny
24Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nữ tuyển KTVĐ 8 Dny 2 Hodiny
25Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam tuyển KTVĐ 8 Dny 2 Hodiny
26Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam trẻ B2 8 Dny 6 Hodiny
27Giải cờ vua khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam trẻ B1 8 Dny 23 Hodiny
28GIẢI SUMMER CHESS FAMILY - WEEK 2 9 Dny 10 Hodiny
29Giải đấu tập số 4, khóa hè, KTTL - cs TTT 10 Dny 3 Hodiny
30Đấu tập CS2 Tôn Thất Tùng 11 Dny 2 Hodiny
31giải cờ chớp 13 Dny 7 Hodiny
32Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 5 14 Dny 20 Hodiny
33HỘI THAO KHỐI THI ĐUA 11 NĂM 2017 MÔN CỜ TƯỚNG-BÌNH THUẬN 15 Dny 10 Hodiny
34GIẢI SUMMER CHESS FAMILY TOURNAMENT - WEEK 1 16 Dny 20 Hodiny
35GIẢI CỜ NGƯỜI FESTIVAL BIỂN KHÁNH HÒA MỞ RỘNG NĂM 2017 17 Dny 1 Hodiny
36GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NỮ 17 Dny 2 Hodiny
37GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NAM 17 Dny 2 Hodiny
38GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NỮ 17 Dny 2 Hodiny
39GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NAM 17 Dny 2 Hodiny
40GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NỮ 17 Dny 2 Hodiny
41GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NAM 17 Dny 2 Hodiny
42GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NỮ 17 Dny 2 Hodiny
43GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NAM 17 Dny 2 Hodiny
44GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NỮ 17 Dny 6 Hodiny
45GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NỮ 17 Dny 6 Hodiny
46GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NỮ 17 Dny 6 Hodiny
47GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NỮ 17 Dny 6 Hodiny
48GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NAM 17 Dny 6 Hodiny
49GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NAM 17 Dny 6 Hodiny
50GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NAM 17 Dny 6 Hodiny
Advertisement