výběr federace    ECU Logo

Výběr turnaje

Třídění podle

Vybraná federace: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Čís.TurnajPoslední aktualizace
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM 16 5 Hodiny 59 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH 6 Hodiny 8 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NỮ VÔ ĐỊCH 6 Hodiny 11 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NỮ 11 6 Hodiny 31 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM 11 6 Hodiny 31 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NỮ 16 6 Hodiny 34 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NỮ 16 8 Hodiny 2 Min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM 16 8 Hodiny 3 Min.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM 11 8 Hodiny 16 Min.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NỮ 11 8 Hodiny 16 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM 1 Dny 5 Hodiny
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NỮ 1 Dny 6 Hodiny
13GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI THAO CÔNG ĐOÀN NH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM KHU VỰC I NĂM 2017 3 Dny 14 Hodiny
14ĐẠI HỘI THỂ THAO SV ĐHĐN 2017 NỮ 4 Dny 7 Hodiny
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ NHANH 4 Dny 11 Hodiny
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ NHANH 4 Dny 11 Hodiny
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ CHỚP NHOÁNG 6 Dny 11 Hodiny
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ CHỚP NHOÁNG 6 Dny 11 Hodiny
19Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 3 7 Dny
20GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NỮ 11+15 7 Dny 7 Hodiny
21GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 11 7 Dny 7 Hodiny
22GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 15 7 Dny 7 Hodiny
23GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 7 7 Dny 7 Hodiny
24GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 9 7 Dny 8 Hodiny
25GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NỮ 7+9 7 Dny 8 Hodiny
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ TIÊU CHUẨN 7 Dny 11 Hodiny
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ TIÊU CHUẨN 7 Dny 11 Hodiny
28Giải cờ vua hàng tuần tại Armychess 23-04-2017 7 Dny 13 Hodiny
29GIẢI CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI TDTT PHƯỜNG HÒA HIỆP BẮC LẦN THỨ IV NĂM 2017 BẢNG NAM cao tuổi 8 Dny 8 Hodiny
30Giai Cờ tướng ĐH TDTT lần thứ 4 năm 2017 Bảng Nữ 8 Dny 8 Hodiny
31GIẢI CƠ VUA HUYỆN ĐẠI TỪ Nhóm lớp 3-4-5 (Nữ) 11 Dny 9 Hodiny
32clb cờ 11 Dny 13 Hodiny
33HỘI THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 MÔN CỜ VUA _ BẢNG NAM 11 Dny 15 Hodiny
34Giải Hàng Tuần Ngày 16-04-2017 Tại Armychess 14 Dny 12 Hodiny
35Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Open PT 21 Dny
36Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Open nâng cao 21 Dny
37Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U13 21 Dny
38Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U11 21 Dny
39Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U10 21 Dny 1 Hodiny
40Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U13 21 Dny 1 Hodiny
41Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U11 21 Dny 1 Hodiny
42Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U10 21 Dny 1 Hodiny
43Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U9 21 Dny 1 Hodiny
44Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U8 21 Dny 1 Hodiny
45Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U7 21 Dny 1 Hodiny
46Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U8 21 Dny 1 Hodiny
47Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U7 21 Dny 1 Hodiny
48Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U6 21 Dny 1 Hodiny
49Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U6 21 Dny 1 Hodiny
50Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U9 21 Dny 7 Hodiny
Advertisement