výběr federace    ECU Logo

Výběr turnaje

Třídění podle

Vybraná federace: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Čís.TurnajPoslední aktualizace
1HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 07 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 4 Hodiny 20 Min.
2Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm A40 4 Hodiny 42 Min.
3Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm Open 4 Hodiny 47 Min.
4Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U11 4 Hodiny 57 Min.
5Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U11 5 Hodiny 8 Min.
6Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U9 5 Hodiny 13 Min.
7Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U7 5 Hodiny 16 Min.
8HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 17 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 8 Hodiny 4 Min.
9HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 15 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 8 Hodiny 5 Min.
10HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 13 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 8 Hodiny 7 Min.
11HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 11 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 8 Hodiny 8 Min.
12HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 09 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 8 Hodiny 9 Min.
13HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 07 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 8 Hodiny 12 Min.
14HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 17 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 9 Hodiny 42 Min.
15HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 15 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 9 Hodiny 44 Min.
16HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 13 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 9 Hodiny 45 Min.
17HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 11 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 9 Hodiny 46 Min.
18HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 09 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 9 Hodiny 48 Min.
19HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 07 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 9 Hodiny 56 Min.
20Kết quả Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U7 12 Hodiny 13 Min.
21Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U9 12 Hodiny 34 Min.
22Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U11-15 12 Hodiny 49 Min.
23HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 09 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 13 Hodiny 51 Min.
24HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 13 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 13 Hodiny 54 Min.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2017 - BẢNG NAM CỜ TIÊU CHUẨN 15 Hodiny 52 Min.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2017 - BẢNG NỮ CỜ TIÊU CHUẨN 15 Hodiny 57 Min.
27Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U9 17 Hodiny 47 Min.
28Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U11-15 17 Hodiny 47 Min.
29POOLTECH WEEKEND RATING TOURNAMENT 2 18 Hodiny 29 Min.
30Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U11-15 19 Hodiny 11 Min.
31Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U9 19 Hodiny 11 Min.
32Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U7 19 Hodiny 11 Min.
33HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 17 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 1 Dny 5 Hodiny
34HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 15 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 1 Dny 5 Hodiny
35HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 11 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 1 Dny 5 Hodiny
36HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 09 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 1 Dny 5 Hodiny
37HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 07 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 1 Dny 5 Hodiny
38HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 17 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 1 Dny 5 Hodiny
39HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 15 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 1 Dny 5 Hodiny
40HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 13 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 1 Dny 5 Hodiny
41HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 11 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 1 Dny 5 Hodiny
42GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NỮ 11 1 Dny 12 Hodiny
43GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NỮ 15 1 Dny 12 Hodiny
44GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NAM 15 1 Dny 12 Hodiny
45GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NAM 11 1 Dny 12 Hodiny
46GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NỮ 7 1 Dny 12 Hodiny
47GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NAM 9 1 Dny 12 Hodiny
48GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NAM 13 1 Dny 12 Hodiny
49GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NAM 7 1 Dny 12 Hodiny
50GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NỮ 9 1 Dny 12 Hodiny
Advertisement