Kappingarnevnd

Sortera eftir

Vel land: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.KappingSeinast dagført
1GIẢI CỜ VUA NHANH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 14 TUỔI 7 Tímar 59 Min.
2GIẢI CỜ VUA NHANH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 14 TUỔI 8 Tímar 1 Min.
3GIẢI CỜ VUA NHANH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 10 TUỔI 8 Tímar 2 Min.
4GIẢI CỜ VUA NHANH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 16 TUỔI 8 Tímar 3 Min.
5GIẢI CỜ VUA NHANH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 12 TUỔI 8 Tímar 7 Min.
6GIẢI CỜ VUA NHANH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 18 TUỔI 8 Tímar 7 Min.
7GIẢI CỜ VUA NHANH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 18 TUỔI 8 Tímar 8 Min.
8GIẢI CỜ VUA NHANH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 8 TUỔI 8 Tímar 9 Min.
9GIẢI CỜ VUA NHANH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 16 TUỔI 8 Tímar 9 Min.
10GIẢI CỜ VUA NHANH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 12 TUỔI 8 Tímar 10 Min.
11GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 12 TUỔI 8 Tímar 11 Min.
12GIẢI CỜ VUA NHANH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 8 TUỔI 8 Tímar 13 Min.
13GIẢI CỜ VUA NHANH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 6 TUỔI 8 Tímar 13 Min.
14GIẢI CỜ VUA NHANH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 6 TUỔI 8 Tímar 15 Min.
15GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 10 TUỔI 8 Tímar 17 Min.
16GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 8 TUỔI 10 Tímar 6 Min.
17GIẢI CỜ VUA NHANH MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 10 TUỔI 10 Tímar 7 Min.
18GIẢI CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 18 TUỔI 10 Tímar 41 Min.
19GIẢI CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 16 TUỔI 10 Tímar 41 Min.
20GIẢI CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 12 TUỔI 10 Tímar 41 Min.
21GIẢI CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 10 TUỔI 10 Tímar 41 Min.
22GIẢI CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 18 TUỔI 10 Tímar 42 Min.
23GIẢI CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 16 TUỔI 10 Tímar 42 Min.
24GIẢI CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 12 TUỔI 10 Tímar 42 Min.
25GIẢI CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 10 TUỔI 10 Tímar 44 Min.
26GIẢI CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 8 TUỔI 10 Tímar 44 Min.
27GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 18 TUỔI 10 Tímar 44 Min.
28GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 16 TUỔI 10 Tímar 45 Min.
29GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 14 TUỔI 10 Tímar 45 Min.
30GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 12 TUỔI 10 Tímar 45 Min.
31GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 10 TUỔI 10 Tímar 45 Min.
32GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 8 TUỔI 10 Tímar 45 Min.
33GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 06 TUỔI 10 Tímar 45 Min.
34GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 18 TUỔI 10 Tímar 53 Min.
35GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 16 TUỔI 10 Tímar 53 Min.
36GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 14 TUỔI 10 Tímar 54 Min.
37GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 12 TUỔI 10 Tímar 54 Min.
38GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 10 TUỔI 10 Tímar 54 Min.
39GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 8 TUỔI 10 Tímar 54 Min.
40GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 6 TUỔI 10 Tímar 54 Min.
418th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters 13 Tímar 42 Min.
428th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers 13 Tímar 45 Min.
43GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ĐBSCL MỞ RỘNG MỪNG XUÂN MẬU TUẤT NĂM 2018 NAM 15 - CỜ CHỚP 1 Dagur 14 Tímar
44GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ĐBSCL MỞ RỘNG MỪNG XUÂN MẬU TUẤT NĂM 2018 NAM TUYỂN - CỜ CHỚP 1 Dagur 14 Tímar
45GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ĐBSCL MỞ RỘNG MỪNG XUÂN MẬU TUẤT NĂM 2018 NAM 13 - CỜ CHỚP 1 Dagur 14 Tímar
46GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ĐBSCL MỞ RỘNG MỪNG XUÂN MẬU TUẤT NĂM 2018 NAM 07 - CỜ CHỚP 1 Dagur 14 Tímar
47GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ĐBSCL MỞ RỘNG MỪNG XUÂN MẬU TUẤT NĂM 2018 NAM 09 - CỜ CHỚP 1 Dagur 14 Tímar
48GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ĐBSCL MỞ RỘNG MỪNG XUÂN MẬU TUẤT NĂM 2018 NAM 11 - CỜ CHỚP 1 Dagur 14 Tímar
49GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ĐBSCL MỞ RỘNG MỪNG XUÂN MẬU TUẤT NĂM 2018 NỮ 09 - CỜ CHỚP 1 Dagur 14 Tímar
50GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ĐBSCL MỞ RỘNG MỪNG XUÂN MẬU TUẤT NĂM 2018 NỮ 07 - CỜ CHỚP 1 Dagur 14 Tímar