Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1GIAI CO VUA TINH HE SO ELO QUOC TE HA NOI MO RONG LAN I NAM 2017 4 Saat 39 Dk.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 4 Saat 47 Dk.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 4 Saat 48 Dk.
4DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 8 Saat 30 Dk.
5TRẠNG CỜ ĐẤT VIỆT KHU VỰC MIỀN NAM 2016-2017 1 Gun 7 Saat
6GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 2 Gun 6 Saat
7Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Tập sự 1, KTTL cs TTT 6 Gun 4 Saat
87th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 6 Gun 6 Saat
9giai cờ vua huyện 12 Gun 14 Saat
10GIAI CO NHANH CLB KTTL THANG 9 - 2017 13 Gun 3 Saat
11Giải đấu tập cờ nhanh lớp tập sự 1, KTTL, cs TTT 13 Gun 4 Saat
12U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 14 Gun 8 Saat
13U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 14 Gun 8 Saat
14U5 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 14 Gun 8 Saat
15U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 14 Gun 8 Saat
16GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM CƠ SỞ 2 _NAM KHỐI 4 14 Gun 13 Saat
17a 15 Gun 23 Saat
18Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Kỳ thủ, KTTL cs TTT 27 Gun 3 Saat
19U10 + - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 27 Gun 8 Saat
20U9 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 27 Gun 8 Saat
21U8 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 27 Gun 8 Saat
22U7 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 27 Gun 8 Saat
23U6 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 27 Gun 8 Saat
24U5 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 27 Gun 8 Saat
25GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN 29 Gun 4 Saat
26y6tuuyjyy 29 Gun 10 Saat
27GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U10 34 Gun 10 Saat
28GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U8-9 34 Gun 10 Saat
29GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 _ U7 34 Gun 10 Saat
30GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U5-6 34 Gun 10 Saat
31GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 34 Gun 10 Saat
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 37 Gun 7 Saat
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 37 Gun 7 Saat
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U16 37 Gun 7 Saat
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U11 37 Gun 8 Saat
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U16 37 Gun 8 Saat
37GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 10 37 Gun 8 Saat
38GIAI CO TUONG TONG KET HE NAM 2017 37 Gun 8 Saat
39GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 8-9 37 Gun 8 Saat
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U11 37 Gun 8 Saat
41GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 5-6 37 Gun 8 Saat
42GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 7 37 Gun 9 Saat
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 09 39 Gun 13 Saat
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 39 Gun 13 Saat
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 07 39 Gun 13 Saat
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 09 39 Gun 13 Saat
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 39 Gun 13 Saat
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 07 39 Gun 13 Saat
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 06 39 Gun 13 Saat
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 06 39 Gun 13 Saat
Advertisement