Lưu ý: Để giảm tải máy chủ phải quét hàng ngày của tất cả các liên kết (trên 100.000 trang web và nhiều hơn nữa mỗi ngày) từ công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo và Co, tất cả các liên kết cho các giải đấu đã quá 2 tuần (tính từ ngày kết thúc) sẽ được hiển thị sau khi bấm vào nút lệnh bên dưới:


Hiển thị thông tin của giải
 

III TORNEIO INTERNO DE XADREZ DO COLÉGIO SÃO LUÍS 2017 U10

Cập nhật ngày: 14.09.2017 05:58:57, Người tạo/Tải lên sau cùng: anderson willians

Danh sách ban đầu

SốTênPhái
1Andre Fernandes Gibilini
2Anna Guimarães Fruchiw
3Bernardo Massa Arzabe
4Eduardo S. De Gomensoro
5Enzo Arita Di Giovanni
6Felipe Savoia Glucksman
7Gabriel Frota Guimarães
8Gabriel Molinari Peres
9Giovanna Leal Scavazzaw
10Igor Mourão Sousa Neves
11João Pedro Arruda Alvim
12Lucas Duran Camiza
13Lucas Guedes Araújo
14Luiz Phillipe Mattar
15Mateus Badra Pavani
16Pedro Sorio Sakugawa
17Théo De Carvalho